"W dziedzinie wdrożeń zabezpieczeń akustycznych nie ma miejsca na kompromisy. S.B."

Zadowolenie klienta jest najważniejsze !

Ergo-System jest firmą zajmująca się wdrażaniem zabezpieczeń akustycznych od 2004 roku. Firma specjalizuje się w ograniczaniu hałasu zarówno na stanowiskach pracy jak i hałasu generowanego przez zakłady do środowiska zewnętrznego. Zatrudniamy specjalistów potrafiących dla każdego problemu nadmiernego hałasu zaproponować indywidualne, efektywne oraz dopasowane do możliwości finansowych klienta rozwiązanie przynoszące oczekiwany efekt akustyczny.

  • Prace wykonujemy kompleksowo począwszy od pomiarów hałasu i wizji lokalnej poprzez projekt koncepcyjny, wykonawczy, realizację, montaż i ocenę efektów przez pomiary powykonawcze.
  • Przygotowując projekty oraz wizualizacje, wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie Inventor do modelowania konstrukcji i przygotowywania dokumentacji wykonawczej z pakietu Autodesk Product Design.
  • Wykonując konstrukcje i elementy dźwiękoizolacyjne korzystamy z nowoczesnych technologii i maszyn. Efekt końcowy naszym konstrukcjom nadajemy w nowoczesnej malarni proszkowej, w której nie tylko zabezpieczamy nasze elementy przed korozją, ale nadajemy im oczekiwaną przez klienta texturę i kolorystykę powierzchni. Jakość malowania kontrolujemy zaawansowanym sprzętem do pomiaru grubości warstwy powłoki.
  • Do wykonania naszych wdrożeń używamy najlepszych krajowych i zagranicznych materiałów, posiadających atesty i świadectwa niepalności. Mogą one być stosowane również tam, gdzie istnieją wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i wymogi higieny pracy, np. w szpitalnych salach operacyjnych i w przemyśle spożywczym.
  • Przy projektowaniu naszych zabezpieczeń kierujemy się zasadami i zaleceniami ergonomii. Dbamy aby nasze rozwiązania nie tylko były estetyczne ale przede wszystkim by nie utrudniały pracy i nie powodowały utrudnień w obsłudze i eksploatacji urządzeń.

Kompleksowość usług, długoletnie doświadczenie w branży, wykorzystanie nowoczesnego oprogramowania do wykonania projektu i analizy konstrukcji oraz najnowszych zdobyczy techniki na etapie wykonawczym, pozwala nam zaproponować klientom wysoką jakość naszych usług i produktów.

JAKOŚĆ

JAKOŚĆ

Do produkcji naszych zabezpieczeń akustycznych stosujemy najlepsze materiały. Posiadają one stosowne atesty i świadectwa niepalności. Mogą one być stosowane również tam, gdzie istnieją wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, np. w szpitalnych salach operacyjnych, w przemyśle spożywczym itp.
Przy projektowaniu naszych zabezpieczeń kierujemy się zasadami ergonomii. Staramy się, aby nasze rozwiązania nie utrudniały pracy i nie powodowały utrudnienia w obsłudze i eksploatacji urządzeń. Poza oczekiwanym efektem ograniczenia hałasu, szczególną uwagę zwracamy na estetykę i funkcjonalność proponowanego rozwiązania. W tym celu Ergo-System uruchomiła malarnię proszkową z gniazdem odtłuszczania powierzchni przed malowaniem. Jakość oraz grubość nakładanej powłoki jest kontrolowana i mierzona za pomocą zaawansowanego miernika Elcometer 486C. Klient, który wyrazi taką wolę, może otrzymać dla oddanych do malowania u nas detali specjalny protokół pomiarowy grubości powłoki z pełną statystyką pomiarów w punktach kontrolnych.
Bieżąca kontrola grubości warstwy oraz ścisły nadzór nad procesem pozwalają nam zapewnić wysoką końcową jakość usługi.

GWARANCJE

GWARANCJE

Standardowo firma Ergo-System na swoje produkty i usługi udziela 24 miesiące gwarancji. Gwarancja obejmuje nie tylko zastosowane materiały i prace wykonawcze ale również deklarowany w ofercie efekt akustyczny wprowadzonego rozwiązania. Przez cały okres gwarancji zapewniamy bezpłatny nadzór gwarancyjny nad eksploatacją wdrożonych rozwiązań wyciszających. Usługę tę, na umownych warunkach, oferujemy również po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Po zakończeniu wdrożenia nasz serwis jest zawsze do dyspozycji Klientów do wykonania konserwacji, napraw, modernizacji lub zmiany lokalizacji urządzeń. Udzielenie długiego okresu gwarancji jest możliwe w wyniku zachowania wysokiej dokładności i jakości wykonania naszych produktów. Gwarancją zaś tych ostatnich jest stosowanie do ich produkcji wysokiej jakości narzędzi kształtujących i narzędzi pomiarowych.

INNOWACJE

INNOWACJE

Podczas pracy nad rozwiązaniem na ograniczenie hałasu z konkretnego źródła, wiedzę czerpiemy z naukowych publikacji oraz korzystamy z doświadczenia innych - wszystko po to by nadążyć za nowościami i trendem zmian na polu ograniczania hałasu. Klientowi wraz z ofertą przedstawiamy koncepcyjny projekt proponowanego rozwiązania w postaci wizualizacji 3D.
Podczas projektowania naszych zabezpieczeń akustycznych kierujemy się zasadą zachowania ergonomii stanowiska pracy, którą klient może ocenić już na podstawie udostępnionej wizualizacji 3D.
By sprostać wymaganiom klienta, ułatwić mu podjęcie decyzji oraz by zachować jakość wykonania i dostarczyć dokumentację na najwyższym poziomie, nasze biuro konstrukcyjne korzysta z najnowocześniejszego licencjonowanego oprogramowania firmy Autodesk - pakietu Autodesk Product Design. Wykorzystanie przez naszych specjalistów oprogramowania Autodesk Inventor oraz Autocad Mechanical gwarantuje otrzymanie rozwiązania akustycznego na najwyższym poziomie jakości i innowacyjności.