ERGO-SYSTEM
To eksperci w dziedzinie specjalistycznych wdrożeń zabezpieczeń akustycznych we wszystkich gałęziach przemysłu.
Zapewniamy firmom możliwość zmniejszenia poziomu hałasu pochodzącego od urządzeń przemysłowych,
które emitują hałas o poziomie wyższym od dopuszczalnego przez normy.
Prace wykonujemy kompleksowo, od projektu, poprzez wykonawstwo, do montażu, w pełnym zakresie instalacji włącznie. Wykonaliśmy wiele, często skomplikowanych wdrożeń, które pozwoliły nam zgromadzić wiedzę i doświadczenie, a które obecnie przy wsparciu wysokich umiejętności pracowników, umożliwiają rozwiązywać nam najtrudniejsze problemy z zakresu zabezpieczeń akustycznych i ograniczenia hałasu. Czerpiąc na bieżąco wiedzę z artykułów publikowanych w specjalistycznej prasie naukowej i branżowej gotowi jesteśmy na realizację tych wdrożeń w sposób innowacyjny.
Wyznajemy zasadę, że w dziedzinie zabezpieczeń akustycznych nie ma miejsca na kompromisy. Wiele firm zgodziło się z nami i zaufało naszym specjalistom, zbierając dzisiaj owoce z przeprowadzonych z nami modernizacji i inwestycji.
W firmie Ergo-System robimy wszystko, by środowisko pracy człowieka było dla niego przyjazne, a klient otrzymał wsparcie.
Skorzystaj z naszego doświadczenia i posłuchaj ciszy.
W ERGO-SYSTEM utożsamiamy się i premiujemy zasady: szacunku, zaufania, uczciwości, odpowiedzialności, zaangażowania i woli ciągłego podejmowania nowych wyzwań.
Dokładamy starań aby osiągnąć doskonałość przez stosowanie innowacji i ciągłe doskonalenie procesów, produktów i usług, tak aby stworzyć możliwość równomiernego rozwoju firmy oraz rozwoju jakości naszych produktów.
W firmie wszystkim pracownikom przyświeca nadrzędny cel by wytwarzać produkty w sposób efektywny, wykorzystując wszystkie dostępne zasoby i technologie, konsekwentnie wyprzedzając oczekiwania klientów i dostarczać im produkty o nienagannej jakości i lepszej efektywności realizacji funkcji podstawowej produktu od oczekiwanej w konkurencyjnej cenie. Każdy pracownik jest włączony w działania związane z troską o środowisko.
Doskonalić i rozwijać technikę i technologię skutecznego rozwiązywania problemów naszych klientów oraz wdrażać najbardziej innowacyjne, indywidualnie dopasowane rozwiązania akustyczne, ograniczające hałas na stanowiskach pracy i hałas emitowany do środowiska, zyskując pełne zaufanie i zadowolenie klientów z jakości i efektów naszych projektów oraz ich dostawy na czas i za najlepszą cenę.
Ergo-System jest firmą innowacyjną o europejskim zasięgu, wykorzystującą efekt synergii nowoczesnych technologii i specjalistycznej wiedzy w dziedzinie ograniczania hałasu na stanowiskach pracy i hałasu emitowanego przez przedsiębiorstwa do środowiska oraz kształtowania akustyki przestrzeni pomieszczeń obiektów zgodnej z oczekiwaniami naszych klientów.
+ Polityka Firmy
W ERGO-SYSTEM utożsamiamy się i premiujemy zasady: szacunku, zaufania, uczciwości, odpowiedzialności, zaangażowania i woli ciągłego podejmowania nowych wyzwań.
Dokładamy starań aby osiągnąć doskonałość przez stosowanie innowacji i ciągłe doskonalenie procesów, produktów i usług, tak aby stworzyć możliwość równomiernego rozwoju firmy oraz rozwoju jakości naszych produktów.
W firmie wszystkim pracownikom przyświeca nadrzędny cel by wytwarzać produkty w sposób efektywny, wykorzystując wszystkie dostępne zasoby i technologie, konsekwentnie wyprzedzając oczekiwania klientów i dostarczać im produkty o nienagannej jakości i lepszej efektywności realizacji funkcji podstawowej produktu od oczekiwanej w konkurencyjnej cenie. Każdy pracownik jest włączony w działania związane z troską o środowisko.
+ Misja
Doskonalić i rozwijać technikę i technologię skutecznego rozwiązywania problemów naszych klientów oraz wdrażać najbardziej innowacyjne, indywidualnie dopasowane rozwiązania akustyczne, ograniczające hałas na stanowiskach pracy i hałas emitowany do środowiska, zyskując pełne zaufanie i zadowolenie klientów z jakości i efektów naszych projektów oraz ich dostawy na czas i za najlepszą cenę.
+ Wizja
Ergo-System jest firmą innowacyjną o europejskim zasięgu, wykorzystującą efekt synergii nowoczesnych technologii i specjalistycznej wiedzy w dziedzinie ograniczania hałasu na stanowiskach pracy i hałasu emitowanego przez przedsiębiorstwa do środowiska oraz kształtowania akustyki przestrzeni pomieszczeń obiektów zgodnej z oczekiwaniami naszych klientów.

MOCNE STRONY ERGO-SYSTEM

Koncentracja na wymaganiach klientów

Realizacja na czas

Ciągłe doskonalenie

Zachowanie wymagań prawnych

Troska o środowisko

Rozwiązania na miarę

I am raw html block.
Click edit button to change this html

OPINIE KLIENTÓW

ERGO-SYSTEM W LICZBCH

0

Zadowolonych klientów

0

Ilość wdrożeń

0

Czynnych specjalistów

0

Dni pracy od 2004r.

AKTUALNOŚCI

NASI KLIENCI